BIP Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U z 2020 r. poz. 2176) art. 2  Każdemu przysługuje , z zastrzeżeniem art. 5 , prawo dostępu do informacji publicznej, zwanej dalej „ prawem do informacji publicznej”.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona                             w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:

 Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie:

  1. Guzikarzy 8 A
    09-110 Sochocin

lub na adres mailowy: biblioteka@sochocin.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie
Data utworzenia:2021-09-30
Data publikacji:2021-09-30
Osoba sporządzająca dokument:Renata Krawczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Renata Krawczyk
Liczba odwiedzin:443